BúsquedaResultados 31-40 de 942
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1691Relation du voyage d'Espagne / [Marie Catherine d'Aulnoy].-
1933Amaya / [Jesús de Guridi].Eusko Abesbatza (Donostia-San Sebastián)
1931Euskaltzaindian sartzean Jean Elissalde Aphez Azkaindarrak egin duen irakur-aldia eta Georges Lacombe euskaltzain jaunak egin zion erantzuna.Lacombe, Georges.
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.-
1932Nekazaritzarako egutegia : 1933garren urtea.Gipuzkoa. Comisión de Agricultura.
1933Iparragirre'ren olerki-eresien bilduma ta erti-iritzi laburra / Belaustegi'tar Jon Joseba'k egiña.Beláustegui, Juan José, comp.
1600Noticias de la torre de Garibay, de sus señores, de sus regalías etc. De las casas de Aguirre, Guebara, Galarza, Cortazar, Villela y Mendoza [Manuscrito].Olariaga de Bergara, J.
1691Armas delas Casas Solares de Ychasso Eztalaurrutia, Hondarra, Albizu y Mazquíaran [Manuscrito].Garayo, Domingo de.; Yzaguirre, Francisco.
1663["Información genealógica sobre los Ortiz de Zárate"] [Manuscrito].Manrique, Juan.; Delgado, Frutos.
1648Vida del venerable P. Fr. Alonso de Orozco, Religioso de la Orden de N. P. S. Agustin, y Predicador de las Catolicas Magestades de Carlos V y Felipe II / compuesta por... Iuan Marquez... ; sacada a luz por Tomas de Herrera... ; dedicada A la ilustrissima Señora D. Ana de Herrera, y Padilla..Herrera, Tomás.