BúsquedaResultados 1-10 de 186
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1819Eleisaco zazpi Sacramentuben icasiquizunac. III zatija / Bartolome Santa Teresac ateratac.Rada (Pamplona), imp.
1905Pasiño Santuaren contaera / Luis de la Palma Toledoco probincian Jesusen Compañiaco Probincial izan zanac lau Ebangelioetatic erderara aterea : orain bere Madrilgo zazpigarren urteieratic doa Bizkaiko eusquerara [Dámaso Ma. Bernaolak] biurtua.Bernaola, Dámaso María de, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1915Ziñistuten dot Jaungoikoa'gan = Creo en Dios ; Urikoa = El Expósito ; Jon-Uso = Juan Palomo / [Antonio de] Trueba ; Echeita'tar, J. M., Larrea'tar, N. [itzultzaileak].Larrea, Nicasio, trad.; Echeita Luzarraga, José Manuel, trad.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1902Asti-orduetako bertsozko lanak / Felipe Arres[e] ta Beitia egillea.Astuy (Bilbao), imp.
1872Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.-
1816Euscal Errijetaco olgueeta, ta dantzeen neurrizco-gatz ozpinduba / Bartolome Santa Teresa predicadoriac prestauba.Domingo (Pamplona), imp.
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.
1915Gramática vascongada : con vocabulario vizcaíno-castellano y castellano-vizcaíno / por Pablo de Zamarripa y Uraga.Lerchundi (Bilbao), imp.
1923Jerusalen osterean : semeak amari / Izurrategi Abadia.-
1912Euzkerazko ikasbide erraza = Método fácil para aprender el euzkera / [B. tar P.].-