BúsquedaResultados 31-40 de 884
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1933Amaya / [Jesús de Guridi].Eusko Abesbatza (Donostia-San Sebastián)
1931Euskaltzaindian sartzean Jean Elissalde Aphez Azkaindarrak egin duen irakur-aldia eta Georges Lacombe euskaltzain jaunak egin zion erantzuna.Lacombe, Georges.
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.-
1932Nekazaritzarako egutegia : 1933garren urtea.Gipuzkoa. Comisión de Agricultura.
1933Iparragirre'ren olerki-eresien bilduma ta erti-iritzi laburra / Belaustegi'tar Jon Joseba'k egiña.Beláustegui, Juan José, comp.
1648Vida del venerable P. Fr. Alonso de Orozco, Religioso de la Orden de N. P. S. Agustin, y Predicador de las Catolicas Magestades de Carlos V y Felipe II / compuesta por... Iuan Marquez... ; sacada a luz por Tomas de Herrera... ; dedicada A la ilustrissima Señora D. Ana de Herrera, y Padilla..Herrera, Tomás.
1555Arte subtilissima, por la qual se enseña a escreuir perfectamente / hecho y experimentado por Iuan de Yciar Vizcayno.Vingles, Juan de, grab.
1912Euzkerazko ikasbide erraza = Método fácil para aprender el euzkera / [B. tar P.].-
1912Jesus'en Biyotzaren maitale zintzua / Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyac.López Mendizábal, Isaac.
1652Privilegio de la Unión de la Muy Noble y Leal Ciudad de Pamplona, cabeça del Reyno de Nauarra.Zabala (Pamplona), imp.; Labayen (Pamplona), imp.