Browsing by Subject 24029

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
18911891 : San Inazio ta bere Eche Santuba, edo Loyola-co berri onac eta cantaldi ederrac , ango seme Done ta Aitalen andiaren jayotzatic laugarren euntean / J.L.A.A.I.-c berari donkidatubac.Muguerza (Tolosa), imp.; J.L.A.A.I.
1924Abestiak beren soñuaz [Música impresa] : Prantzisko Doneari, Eguberrietarako, Jose Doneari, Antonio Doneari / Aita Eskoriatzak argiratuak.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1919Aita San Franziskoren irugarrengoentzat eleiz-kantak.-
1900Arantzazura bidezkundeko abestiyak.-
1829Cantica izpiritualac : dembora gucietaco hanitz abantailosac, guehienac erreberrituac, eta hurren eçagutuac etcirenez emendatuac.Cluzeau (Bayonne)
1844Cantica izpiritualac : dembora gucietaco hanitz abantzilosac, guehienac erreberrituac, eta oraino eçagutuac etcirenez emendatuac.-
1868Cantica izpiritualac : lehen eçaguteihainitzac iratchikiak, artha eta ohartzapenekin cantatuz, Yaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitzapenean haguitz lagunduco gaituztenac.-
1855Cantica izpiritualac : lehen eçagutuei hainitzac iratchitkiac, artha eta ohartzapenekin cantatuz, Yaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitzapenean haguitz lagunduco gaituztenac. Lehen partea, Cantica çaharrac.Lamaignère (Bayonne), imp.
1844Cantica izpiritualac : lehen eçagutuei hanitçac iratchitkiac, artha eta ohortçapenekin cantatuz, Jaincoa eta gure salbamendua ganaco orhoitçapenean haguitz lagunduco gaituztenac.-
1826Cantico izpiritualac : lehen eçagutuei hanitçac iratchiquiac, artha, eta ohartçapenequin cantatuz, Jaincoa, eta gure salbamendua ganaco, orhoitçapenean haguitz lagunduco gaitutenac.Cluzeau (Bayonne)
1931Eleiz abestiak.Iglesia Católica.
1900Eleiz abestitxoak.-
1924Eleiz-abesti-sorta / Donostia'r J.A. Aba'k egiña.Zulaica Arregui, José Gonzalo de.
1930"Eleiz-abesti-sorta" : colección de cánticos religiosos.-
1912Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; eta latín eta euskerazko eleiz-abestiakin beste batek geituta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1925Eliz-abestiak / Argia.Argia.; Jaungoiko-Zale (Amorebieta, Bizkaia)
1897Kantika saintiak : Zuberoko euskaraz / [prólogo, E.I.].Inchauspe, Emmanuel Theodore, pr.; Lasserre (Bayonne), imp.
1900Lezoco peregrinacioco cantac.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1923Lourdes'a 1923'ko garagar-illaren 8, 9 eta 10an eguigodan : jorruetako-kantak.-
1879Misio santuetarako cantac.Gurruchaga (Tolosa), imp.