Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 82  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1924Aberats eta beartsuak atozte guziok Jose santu zoriontsuaren oñetara, onen ontasun eta errukiaren bila bere zazpi igandeak egin oi diran garayan edo zazpi igande oek bear bezela egiteko Menan eta Garibai'tar Arturo Abak...erderaz argitaratutako esku-liburua ; eta apaiz euskaldun batek euskeratua.López (Tolosa), imp.; Menan Garibay, Arturo.
1907Apaiz jaun eta beste cristauentzat euskerazco escu-liburua sacramentuen gañeco eracusaldiac eta ongui illtzen laguntzeco orazio egokiak dacazkiana.-
1930Aratuzte'ko iru-urrena : Jesus Sakramentukuai, egun aonetan, egiten yakozan iraiñen ordainketa / Oar-arte'tar J. Antonio.Oar-Arteta Undabeitia, José Antonio.
1928Argi done laburra.-
1923Argi Done laburra.San Ignacio (Donostia-San Sebastián), imp.
1933Argi done laburra.-
1934Argi done laburra.Verdes Achirica (Bilbao), imp.
1935Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ; Eguzki'tar Jon U. jaupariak bizkayeraztuta.Eguzkitza, Jon U., trad.; Balzola, Francisco.
1924Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko abak egiña ta "Argia"ren batzaldian saritua.Balzola, Francisco.
1933Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña ta "Argia"ren batzaldian saritua.Balzola, Francisco.
1933Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña.Balzola, Francisco.
1932Argi Donea / Balzola'tar Prantzisko Abak egiña.Balzola, Francisco.
1915Aste Guren'erako (Santu) gomutakien (monumentuen) ikerpenak (ikustamenak) / euskel-zale batek egiña.Elosu (Durango), imp.; Euskel-zale bat.
1926Bisitac aldareco Sacramentu Santuari gure Ama Birgiña Mariari eta San Joseri / Alfonso M. Ligorio Santuac egiñac ; eta Felipe de Jesús Echeverría deitzen denac euscarara itzuliac edo euzqueraztuac.Echeverría, Felipe de Jesús, trad.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1883Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio María Claret Trajanopolisco Arzobispo Jaunac ; Manuel Antonio Antia Urnietaco erretoreac euskarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.; Antonio María Claret, Santo.
1869Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1906Cerurako bide zucena eta segurua / Antonio María Claret ; Manuel Antonio Antia Urnietako Erretoreac euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1825Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea Bilboco Ospitale Santuco erretoriac, Laucarizco cura zanian, jay domequetan espliquetan evan leguez.Morales (Bilbao), imp.; Olaechea, Bartolomé.