Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 215 to 234 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].Zuazubiscar Basabe, Isidoro.
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1931Sorkunde Garbija'ren bederatziurruna / Larrañaga'tar Eukeni yaupaarijak atondua.Larrañaga, Eugenio de.
1908Txistu / [por J. de Arkotxa].Arkotxa, J. de.
1912Txomin-Arrayo : aztiya / ixenaz Elizondo'tar Joseba'k gipuzkeraz asmatu ta idatziriko antzerkija...bizkayeraz imiñita.Elizondo, José.
1931Txomiñ-ikasle : euzko-umiei irakurtzen erakusteko lenengo idaztia / Iturriotz'tar Pirmin.Eusko Ikaskuntza.; Iturriotz, Fermín.
1912Umiak autorrtuten eta jaunarrtuten / euzkeraz ta errderaz idatzi dau Arriandiaga'tar Imanol.Arriandiaga, Manuel de (C.M.F.)
1897Umiaren lenengo aizkidia : Bizkaiko euzkeraz irakurrtzen ikasteko / bizkattarr batek iratzija.Arana Goiri, Sabino.
1934Umien laguna : (Argi done laburra, bizkayeratuta)-
1925Urtarrilla'koak eta epailla'koak / Manterola'tar Gabirel Jaupariak. Otsailla'koak / Oyarrtzabal'dar Martin Jaupariak idatziak.Oyarzábal Oyarzábal, Martín.; Manterola Urigoitia, Gabirel.
1894Urtearen domeca guztiñetaraco berbaldiac / Andrés Iturzaetac ; eta doandigocoac Juan Antonio de Unzuetac Bizcaico eusqueran ibiniac.Unzueta, Juan Antonio de.; López (Tolosa), imp.; Iturzaeta Eguía, Andrés.
1816Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunac cer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Apraiz (Bilbao), imp.; Larumbe (Bilbao), imp.; Astarloa Aguirre, Pedro José Patricio de (O.F.M.)
1903Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunaccer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Elosu (Durango), imp.; Astarloa Aguirre, Pedro José Patricio de (O.F.M.)
1934Urteko igande guztietarako Goizpar edo Ebangelioak / Izurrategi'tar Jon Elorrio'ko Txanburu Jaunak egiñak.Izurrategi Berestegieta, Jon.