Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 52 to 71 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1914Edesti Jaungoya Gaudia'ren irazkunde'tik Goteun-etorkunderrarte / euzkeldun umientzako atondu dau Kistar-Irakaskintzaz Zabalkundia deitxon Bizkaiko Abade Bazkuniak.Kistar-Irakaskintza Zabalkundia.
1897Egutegi bizkatarra : (Bizkai'ko lenengua) : 1897 / bizkatar batek iratzija.Amorrortu (Bilbao), imp.; Arana Goiri, Sabino.
1881El Alcalde de Zalamea : comedia en tres jornadas / por Pedro Calderón de la Barca ; sus principales escenas traducidas a la lengua eúskara por Luis de Iza y Aguirre.Iza Aguirre, Luis de, trad.; Delmas (Bilbao), imp.; Calderón de la Barca, Pedro.
1897El Euskara o El baskuenze en 120 lecciones / [Azkue].La Propaganda (Bilbao); Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1819Eleisaco zazpi Sacramentuben icasiquizunac. III zatija / Bartolome Santa Teresac ateratac.Rada (Pamplona), imp.; Bartolomé de Santa Teresa (O.C.)
1932Eleiz ama deunaren ikurtonak edo sakramentuak / Ibarrgutxi'tar Jon Gurutz.Ibargutxi Agirre, Jon Kurutz.
1924Eleiz-abesti-sorta / Donostia'r J.A. Aba'k egiña.Zulaica Arregui, José Gonzalo de.
1930"Eleiz-abesti-sorta" : colección de cánticos religiosos.-
1930Eleiza ta aberri aldezko otoitza.Arriortúa, Lucio.
1912Elenetxu ta umien Lenengozko Jaunartza.-
1909Elex-abestijak : bizkaiko euzkeraz.-
1925Eliz-abestiak / Argia.Argia.; Jaungoiko-Zale (Amorebieta, Bizkaia)
1900Esaldiac santuen eta escutapen miragarrizcoen gañean eta gastechoac lenengo confesinoera prestetaco arguibideac / Andres Iturzaeta Ochandiano-co arimazainac bizcaico eusqueran iminiac.Elosu (Durango), imp.; Iturzaeta Eguía, Andrés.
1910Esku-egundiya / Euskal-Esnalea'ren aginduz argitaldua.Euskal Esnalea.
1897Eskuliburua eta berean eguneango kristinau-zereginak / A. Fr. Pedro Antonio Añibarrok Zarauzko kolejioko Aita San Franzizkoren Ordeako misinogileak bizkaiko euskeran iminiak.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Euskalzale (Bilbao); Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.)
1934Etxe-Kalte / euskaratzalea, Arrutza'tar Mikel (Arrugain)Arruza Egia, Mikel, trad.; Verdes Achirica (Bilbao), imp.; Trueba, Antonio de.
1908Euritakogiña / Ubike'tar E.'k.Ubike, R. de.
1816Euscal Errijetaco olgueeta, ta dantzeen neurrizco-gatz ozpinduba / Bartolome Santa Teresa predicadoriac prestauba.Domingo (Pamplona), imp.; Bartolomé de Santa Teresa (O.C.)
1883Euskal parlanzu edo Piestac Marquiñan.Echegaray Corta, Bonifacio de.; Delmas (Bilbao), imp.
1920Euskal-zenbakiztia : lenengo ikaste mallarako / Bizkai-Aldundiaren Erri-irakaskuntza-Batzordearen aginduz ta ordainez argitaldua.Bizkaia. Diputación Provincial.