Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 101 to 120 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1895Jaungoicoaren Ama Birgiña guztiz garbiaren bizitza : bere debociñoeco eguiquizun, erregu ta cantacaz gueituta / deboto batec iminia.Elosu (Durango), imp.; Deboto bat.
1816Jaungoicoaren Amar Aguindubeetaco lelengo bosteen icasiquizunac. 1. zatija / Bartolome Santa Teresac predicadoriac ateraac.Rada (Pamplona), imp.; Bartolomé de Santa Teresa (O.C.)
1817Jaungoicuaren Amar Aguindubeetaco azqueneco bosteen icasiquizunac. II. zatija / Bartolome Santa Teresac predicadoriac aterac.Rada (Pamplona), imp.; Bartolomé de Santa Teresa (O.C.)
1925Jaungoikoaren Legeko Aginduak / Ibarrgutxi'tarr J.G.Ibargutxi Agirre, Jon Kurutz.
1929Jaungoikoaren otsein sakramentu Deuna'ren Domingo Aba Irukoiz'tar ortozaren bizitz-edesti laburra / Gorostiaga'tar Eulojio'k.Gorostiaga, Eulogio.
1896Jaungoikua eta foruak.Astuy (Bilbao), imp.
1910Jayoterri maitia / Echeitta'tar Joseba Imanol'ek Bizkai'ko euskeraz iratziriko irakurgeya.Elosu (Durango), imp.; Echeita Luzarraga, José Manuel.
1923Jerusalen osterean : semeak amari / Izurrategi Abadia.Izurrategi Berestegieta, Jon.
1893Jesucristo Jaunaren Legue Santia / Domingo de Canala Echevarría ganic.Egurrola (Gernika-Lumo, Bizkaia), imp.; Canala Echevarría, Domingo de.
1856Jesus sacramentaduari eta Ama Doncella Mariari visitaac illaren egun guztietaraco / San Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; Ochoa Antezana (Durango), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1893Jesus sacramentatuari, ama doncella Mariari eta aita S. José gloriosuari visitaac : illaren egun guztietaraco / Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; López (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1931Jesus'en Biotzaren illa / Oar-Arteta'tar J.A. Yaupariak.Oar-Arteta Undabeitia, José Antonio.
1883Jesusen Biotz guztiz dontsua bederatsi lagunec onrradua : Jaungoicozco Biotz onen onrran coroechoa.Bederatsi Lagun.
1902Jesusen Biotz Sagradua edo Baguilla Iesusen Biotzari consagraturic / Felix Sarda eta Salbani apaiz iaun eracasleac, erderaz imiñi ebanetic ; abade euscaldun batec eusquerara biurtua.López (Tolosa), imp.; Sardá Salvany, Félix.
1901Jesusen Biotzaren ila / bagilean irakurtzeko Azkue Abadeak egiña.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1921Jose Deunaren bederatzi-urruna / Izurrategi'tar Jon.Izurrategi Berestegieta, Jon.
1909Josecho / Echeita-tar José Manuel-ek.Echeita Luzarraga, José Manuel.
1917Josu'ren Bijotz-Deunari bederatzi-urruna / Albizuri'tar Serapin jauparijak egiña.Albizuri, Serapin.
1918Karmelo'ko Ama Birjiñea'ren Oñetan amabost iroiren (miñutu) ; eta Karmelo'ko Ama Birjiña Deun-deunari ikustaldija : eleixa ta lagundija'ren bayetaz / Ludobiko, Karmeldar-Oñutzeko Abak erderaz egiña.Ludobiko.; Ludobiko.
1924Karmengo Andra Marijari bederatziurrena eta asteroko ikustaldia / Aita Martin Karmeldarrak.Martín, Aita (O.C.)