Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 119 to 138 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1918Karmelo'ko Ama Birjiñea'ren Oñetan amabost iroiren (miñutu) ; eta Karmelo'ko Ama Birjiña Deun-deunari ikustaldija : eleixa ta lagundija'ren bayetaz / Ludobiko, Karmeldar-Oñutzeko Abak erderaz egiña.Ludobiko.; Ludobiko.
1924Karmengo Andra Marijari bederatziurrena eta asteroko ikustaldia / Aita Martin Karmeldarrak.Martín, Aita (O.C.)
1930Kili-kili : barre-ipuinak / Zamarripa abadeak egiñiko bigarren liburu barre-zalea.Zamarripa Uraga, Pablo de.
1926Kisto'ren antz-bidea / Kempis'tarr Toma agurgarria ; Terese Deuna'ren Pi Aba Karrmeldarr Oñotsak euskeralduta.Thomas à Kempis.; Pi, Aita (O.C.), trad.
1906Kresala / Domingo Agirre abadeak egindako irakurgeia.Elosu (Durango), imp.; Aguirre Badiola, Domingo.
1900Kristinaubaren jakinbidea / aita Astetek erderaz egiña ; ipiñi eban bizkaiko euskeran J. Antonio Mogel ta Urkiza Markinako Kuriak.Moguel Urquiza, Juan Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1919La Conjugación en el euzkera bizkaino : dos estudios sobre la conjugación bizkaina en su forma actual y según una posible reforma / por Zabala-Arana'tar Joseba.López (Tolosa), imp.; Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.)
1700Laugarren vicijo capitala da ira, edo enogetea... [Manuscrito].-
1929El Lazarillo de Tormes = Tormes'ko itsu-mutilla / traducción vasca [de] Nicolás Ormaechea (Orixe)Ormaetxea, Nicolás, trad.; Verdes (Bilbao), imp.
1862Le Cantique des Cantiques de Salomon / traduit en basque biscayen central, tel qu'il est communément parlé aux environs de Bilbao, et accompagné d'une traduction en basque biscayen littéraire de Marquina par le P.J.A. de Uriarte, et suivi d'un petit dictionnaire comparatif des dialectes basques et de notes explicatives, par le Prince Louis-Lucien Bonaparte.Bonaparte, Louis Lucien.; Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; Strangeways and Walden (London), imp.
1896Lecciones de ortografía del euskera bizkaino / por Arana eta Goiri'tar Sabin.Amorrortu (Bilbao), imp.; Arana Goiri, Sabino.
1931Lekeitioko Andra Mariari bederatziurrena / E.M. ta R.M. Azkue lekeitiar aita-semeak egina.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.; Azkue, Eusebio María Dolores.
1913Lekobide : euzko-eleski oresidum asele irukoitza = tríptico legendario de cuadros líricos vascos / libreto de Emiliano de Arriaga ; música de Andrés de Isasi.Isasi Linares, Andrés.; Amilibia (Bilbao), imp.; Arriaga Ribero, Emiliano de.
1700Lelengo Mandamintu Jangoicoen leguecoada amadiutea bera gause gustiyes ganean [Manuscrito].-
1928Lili-txingar : (bizkayeraz) / Maruri'tarr Erramun.López (Tolosa), imp.; Raimundo de Maruri (O.F.M.Cap.)
1901Lora-sorta espirituala ta propositu santuac vicitza barri bat eguiteco / Aita Palacios misionariac misiño ondoan emoten cituanac ; Pedro Antonio Añibarroc bizcaico eusqueran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Soloaga (Durango), imp.; Palacios, Juan.
1897Lora-sorta espirituala ta propositu santuak bizitza barri bat egiteko / Aita Palacios misionariak misio-ondoan emoten zituanak ; Pedro Antonio Añibarrok bizkaiko euskeran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Palacios, Juan.
1915Loyola'tar Iñaki Deuna'ren bederatziurruna / Ibargutxi'tar Jon Kurutz jauparijak egiña.Ibargutxi Agirre, Jon Kurutz.
1932Lutelestija : iru malletan : euskerazko lenengo malla : bizkayeraz / Iturriotz'dar Pirmin.Iturriotz, Fermín.
1913Manual del vascófilo : libro de modismos, onomatopeyas, elipsis, uso distinto de la s y la z y otras cosas que conviene saber para hablar y escribir bien en vascuence vizcaíno / por Pablo de Zamarripa y Uraga.Lerchundi (Bilbao), imp.; Zamarripa Uraga, Pablo de.