Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 138 to 157 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1913Manual del vascófilo : libro de modismos, onomatopeyas, elipsis, uso distinto de la s y la z y otras cosas que conviene saber para hablar y escribir bien en vascuence vizcaíno / por Pablo de Zamarripa y Uraga.Lerchundi (Bilbao), imp.; Zamarripa Uraga, Pablo de.
1863Manual vascongado que contiene el modo de administrar los Santos Sacramentos según el ritual romano... / arreglado por el celo de un párroco de esta Provincia de Vizcaya.Larumbe (Bilbao), imp.
1845Manual vascongado que contiene el modo de administrar los Santos Sacramentos según el ritual romano... / arreglado por el zelo de un párroco de esta provincia de Vizcaya.Larumbe (Bilbao), imp.
1934Manuale Sacramentorum : euskeraz. Lenengo atala, Gexoen Elexakoak / Lekuona'tar Imanol, eta Oar-Arteta'r Joseba Andoni jaupariak.Oar-Arteta Undabeitia, José Antonio, trad.; Lecuona Echabeguren, Manuel de, trad.
1929Maria'ren alaben ikustaldia : euren ama orban bageari.-
1868Marijaren illa, edo Maijatzeco illa : ama doncella guztiz garbijaren icenian ondo igaroteco, ceñetan imiñi dituzan vizcaico euzqueran / José Antonio de Uriarte.Delmas (Bilbao), imp.; Uriarte, José Antonio de (O.F.M.)
1908Marijaren illa, edo Maijatzeco illa : Ama doncella guztiz garbijaren icenian ondo igaroteco, ceñetan imiñi dituzan vizcaico eusqueran / Fr. José Antonio de Uriarte.Delmas (Bilbao), imp.; Uriarte, José Antonio de (O.F.M.)
1862Mariya Jaungoicuaren Amac bere viyotz guztiz santu eta garbico cofradiyan sarturic dagozanai, eta cristiñau guztiyai emoten deutsezan iracatsi ta consejuac / D. Cosme Damian de Laraudo... erderaz iminiyac ; Fr. José Antonio de Uriarte... eusquerara biurtuac ; D. Luis de Echevarrieta... arimen salbaciñoaren arduratsuaren escariz.Echevarrieta, Luis de.; Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; Laraudo, Cosme Damián de.
1901Mariya Jaungoicuaren Amac emoten dausan iracatsiac, Mesia ondo entzuteco, confesau eta comulguetaco eta beste erregu eta escari egogui asco.Elosu (Durango), imp.
1896Método práctico para aprender el euskera bizkaino y gipuzkoano / por Resurección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1923Miguel Garicoïts edo Garaikoetxea'tar Mikel Zorundunaren bizitza / bere lengusu Etxeberria'tar Yon yaupariak lapurdieraz egiña ; eta J.L. Galdos'tar Erromalda'k bizkaieraz ipiñia.Galdós Baertel, Romualdo (S.I.), trad.; Etcheberry, Jean.
1900Misiño santuetaraco cantaac : vizcaico eusqueran iminiac.Larumbe (Bilbao), imp.
1909Necazariyen cartillachua : bizcaico eusqueran.Imprenta de la Provincia (Bilbao); Ampuero, José María.
1885Neurriteguia Bitoriaco Barrutico Mariaren Alaben alcartasunarentzat.Egaña (Vitoria-Gasteiz), imp.; Hijas de María (Vitoria-Gasteiz)
1935Olerkiak / Errenderi' tar Erraimunda Aba.López (Tolosa), imp.; Astibia Echegoyen, José Ramón.
1919Olerkijak / Arana-Goiri'ttar Sabin.Arana Goiri, Sabino.
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1925Oroigarriak : Bermeo'ko arrantzaleen bizikeraz eraturiko antzerkiak / Ortuzar'tar R. ; Tellaetxe'ren margo-argigarriak.Tellaeche Aldasoro, Julián de, il.; Ortúzar, Errobusten.
1908Orrilleco lorac Jaungoicoaren Amari / Artiñano-co Arístides arguitzuac eguiten deutzan emoitza ; biurtu dau Bizcaico eusquerara Garita-Onaindia-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Astuy (Bilbao), imp.; Artiñano Zuricalday, Arístides de.
1922Osasuna, merketza ta yanaritzaz / Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene'k eginiko liburua.Azpeitia, Julene de.