Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 152 to 171 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1935Olerkiak / Errenderi' tar Erraimunda Aba.López (Tolosa), imp.; Astibia Echegoyen, José Ramón.
1919Olerkijak / Arana-Goiri'ttar Sabin.Arana Goiri, Sabino.
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1925Oroigarriak : Bermeo'ko arrantzaleen bizikeraz eraturiko antzerkiak / Ortuzar'tar R. ; Tellaetxe'ren margo-argigarriak.Tellaeche Aldasoro, Julián de, il.; Ortúzar, Errobusten.
1908Orrilleco lorac Jaungoicoaren Amari / Artiñano-co Arístides arguitzuac eguiten deutzan emoitza ; biurtu dau Bizcaico eusquerara Garita-Onaindia-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Astuy (Bilbao), imp.; Artiñano Zuricalday, Arístides de.
1922Osasuna, merketza ta yanaritzaz / Eskauriatza'ren Azpeitia'tar Julene'k eginiko liburua.Azpeitia, Julene de.
1919Otoi-idaztiñua / Vilariño, Josulaun Abak egin ebanetik euzkeraldua.Vilariño, Josulaun, trad.
1896Parnasorako bidea / Eusebio Maria D. Azkuetarrak.Astui (Bilbao), imp.; Azkue, Eusebio María Dolores.
1898Pasa de chimbos [Música impresa] : zarzuela en dos actos / por Resurrección María de Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1905Pasiño Santuaren contaera / Luis de la Palma Toledoco probincian Jesusen Compañiaco Probincial izan zanac lau Ebangelioetatic erderara aterea : orain bere Madrilgo zazpigarren urteieratic doa Bizkaiko eusquerara [Dámaso Ma. Bernaolak] biurtua.Bernaola, Dámaso María de, trad.; Soloaga (Durango), imp.; Palma, Luis de la (S.I.)
1932Proyecto de Estatuto del país vasco-navarro, aprobado por las Comisiones Gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya = Araba, Gipuzkoa, Naparroa ta Bizkai'ko Aldundien bein-beñeko ordezkariak ontzat arturiko Euskalerriarentzako sortarau-asmoa.Bizkaia. Diputación Provincial.
1889Resumen de las cosas más necesarias de la doctrina cristiana : según el Catecismo del P. Gaspar Astete de la Compañía de Jesús = Cristiñau dotriñaco gausaric biarrenen icasbide laburtua Jesusen Lagundi edo Compañiaco Aita Gaspar Astete-ren Dotriñac dacartzen eran.López (Tolosa), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1997Rules vs. constraints : Palatization in Biscayan Basque and related phenomena / José Ignacio Hualde.Hualde, José Ignacio.
1912San Iñazio'ren ejertzijuetako gogartiak / azaldu ditu Kandido Basabe'k.Elosu (Durango), imp.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1926San Iñazio'ren ejertzioetako gogarteak / Kandido Basabe.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1901San Ioseren zazpi domequetaco iaierea : San Ioseren onran Meza Santua entzuteco oraziñoac eta azquenean San Ioseri ta Famili Sagraduari cortea eguiteco modua... / M. A. Antia eta Lopez eta Mendizabal en seme Isaac-ec eusquera biurtua.López Mendizábal, Isaac, trad.; Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1918Sebastian Deunaren bederatziurrena.-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1750[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-
1700[Sermoiak, 18--?] [Manuscrito].-