Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 82 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1897Eskuliburua eta berean eguneango kristinau-zereginak / A. Fr. Pedro Antonio Añibarrok Zarauzko kolejioko Aita San Franzizkoren Ordeako misinogileak bizkaiko euskeran iminiak.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Euskalzale (Bilbao); Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.)
1919Exercicio izpirituala / Daranatz Calonjeac aphaindua.Daranatz, Jean Baptiste.
1901Exercicio izpirituala / J.-B. Daranatz berri-berritan aphaindua.Daranatz, Jean Baptiste.; Seris (Bayonne); Imprimerie Catholique (Pau)
1863Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguin nahi duten guiristinientçat laguntça handitacoa.-
1863Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire igandetaco besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
1834Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa.Duhart-Fauvet (Bayonne), imp.
1839Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa.Cluzeau (Bayonne), imp.
1887Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Reliure (Dax), imp.
1877Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Desplan (Bayonne), imp.
1869Exercicio izpirituala : bere Salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Lamaignère (Bayonne), imp.
1866Formulaire de prône en langue basque, conservé naguère dans l'église d'Arbonne : réédité sans aucun changement et suivi de quelques observations linguistiques sur les sous-dialectes bas-navarrais et navarro-souletins de France et d'Espagne / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte.Bonaparte, Louis Lucien, ed. lit.; Strangeways and Walden (London), imp.
1938Girichtinoaren elizako liburua.-
1915Gure borondatea Jaungoikoarenarekin elkartzea / Alfonso Maria Ligorio'tar Santuak Italia'ko itzkuntzan jarri zuanetik ; erredentorista beneragarri Aita Tomas Ramos'tarrak gastelaniaz ipiñia ; eta apaiz euskaldun batek euskerara itzulia.Ramos, Tomás, trad.; Elosu (Durango), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1924Irugarren senidetza : irugarren ordenako senide ta beste kristau guzientzat oso egokia / Eskoriatzar Aita Meltxiorrek.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1920Jaun-leku-kalbariyotako Marien esku-liburua.-