Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 44 to 63 of 82 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1863Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire igandetaco besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
1834Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa.Duhart-Fauvet (Bayonne), imp.
1839Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa.Cluzeau (Bayonne), imp.
1887Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Reliure (Dax), imp.
1877Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Desplan (Bayonne), imp.
1869Exercicio izpirituala : bere Salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Lamaignère (Bayonne), imp.
1866Formulaire de prône en langue basque, conservé naguère dans l'église d'Arbonne : réédité sans aucun changement et suivi de quelques observations linguistiques sur les sous-dialectes bas-navarrais et navarro-souletins de France et d'Espagne / par le Prince Louis-Lucien Bonaparte.Bonaparte, Louis Lucien, ed. lit.; Strangeways and Walden (London), imp.
1938Girichtinoaren elizako liburua.-
1915Gure borondatea Jaungoikoarenarekin elkartzea / Alfonso Maria Ligorio'tar Santuak Italia'ko itzkuntzan jarri zuanetik ; erredentorista beneragarri Aita Tomas Ramos'tarrak gastelaniaz ipiñia ; eta apaiz euskaldun batek euskerara itzulia.Ramos, Tomás, trad.; Elosu (Durango), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1924Irugarren senidetza : irugarren ordenako senide ta beste kristau guzientzat oso egokia / Eskoriatzar Aita Meltxiorrek.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1920Jaun-leku-kalbariyotako Marien esku-liburua.-
1856Jesus sacramentaduari eta Ama Doncella Mariari visitaac illaren egun guztietaraco / San Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; Ochoa Antezana (Durango), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1893Jesus sacramentatuari, ama doncella Mariari eta aita S. José gloriosuari visitaac : illaren egun guztietaraco / Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; López (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1883Jesusen Biotzaren debocioa eracusteco / Jesusen Compañiaco Aita Sebastian Mendiburuc nafar eusqueran atera zuan liburutic Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1805Jubilau beçala ematen den perdunantça osoaren crida edo publicacionea : Aita Saindu Pio, icen huntaco VII, garrenac Christau-herriari, Jubilau beçala, ematen dioen Perdunantça osoa... : Eliça bisitetan eguin beharco diren othoitzeguin / Juan Joseph-Jacobe Loison.Pío VII, Papa.; Loison, Joseph-Jacques, Obispo de Bayonne.; Bayonne (Diócesis). Obispo (1802-1820 : Joseph-Jacques Loison); Cluzeau (Bayonne), imp.; Iglesia Católica. Papa (1800-1823 : Pío VII)
1911Kristaua bere Pont-Elizan / Iruña-ko Lorenzo Doitsu-ko Arim-artzai argi Zelayeta-ko Marzelo Jaunak bere eliztarrentzat egin ; eta Elizondo-tar Prantzisko Aita Kaputsinok euskeratutako eliz-liburua.Francisco de Elizondo (O.F.M.Cap.), trad.; López (Tolosa), imp.; Zelayeta, Marcelo.
1934Luistarren eliz liburua / Agirre'tar Jorke.Leizaola (Donostia-San Sebastián), imp.; Agirre, Jorke (S.I.)
1901Mariya Jaungoicuaren Amac emoten dausan iracatsiac, Mesia ondo entzuteco, confesau eta comulguetaco eta beste erregu eta escari egogui asco.Elosu (Durango), imp.