Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 82 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1883Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio María Claret Trajanopolisco Arzobispo Jaunac ; Manuel Antonio Antia Urnietaco erretoreac euskarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.; Antonio María Claret, Santo.
1869Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1906Cerurako bide zucena eta segurua / Antonio María Claret ; Manuel Antonio Antia Urnietako Erretoreac euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1825Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea Bilboco Ospitale Santuco erretoriac, Laucarizco cura zanian, jay domequetan espliquetan evan leguez.Morales (Bilbao), imp.; Olaechea, Bartolomé.
1896Devociozco ejercicioa Iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1890Devociozco ejercicioa iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1935Donokirako bide zuzena eta eskijerra : kistar-otoidija / Claret Andoni Ma. Aba Deunki...erderaz idatzi ebana eredutzat arturik egiña ; [itzultzaile] Zabala-Arana'tar Joseba.Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.), trad.; Antonio María Claret, Santo.
1829Egun ona edo Egunaren santificatzeco moldea languille, nekhaçale eta bazterretcharrentzat : liburu presuma suerte gucientzat progotchosa, orai frantsesetic escuararat itzulia, eta asco gaucez emendatua Bayonaco Diosesaco eliça guiçon batez.Haramboure, Étienne, trad.; Cluzeau (Bayonne), imp.
1878Egunoroco lan-on ta erregubac meza santuba ondo entzuteco, confesino eta comuninoya : biar dan leguez eguiteco prestaera eta zucen-bidiac, etc., etc. / emoten ditu arguitara Vizcaico nequezalien adisquide batec.Moguel Elguezábal, Juan José de.
1912Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; eta latín eta euskerazko eleiz-abestiakin beste batek geituta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1914Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; ta gipuzkoatar izkuntzara apaiz Juan Ayerbe'k itzulia.Ayerbe, Juan, trad.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912Eleiz-liburuchua / Kandido Basabe'k egiña.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1899Elizaco liburu ttipia.Mame(Tours), imp.
1932Elizako liburu ttipia / Simon Durruty Aphezak eginikako ; Lafitte Aphezak chuchendu, emendatu eta berriz argitaratua.Lafitte Ithurralde, Pierre, ed. lit.; Durruty, Simon.
1890Erlisionea : Eskual-Herriari dohazkon egiarik beharrenak, Heren-Ordreko chehetasunekin eta Meza-Bezperen othoitzekin / J.-P. Arbelbide aphezak egina.Desclée de Brouwer (Lille); Arbelbide, Jean Pierre.
1875Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioac... / Agustin Cardaverasec animen oneneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)