Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 82 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1896Devociozco ejercicioa Iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1890Devociozco ejercicioa iñauteetaco iru egunetan Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintzeco.Muguerza (Tolosa), imp.
1935Donokirako bide zuzena eta eskijerra : kistar-otoidija / Claret Andoni Ma. Aba Deunki...erderaz idatzi ebana eredutzat arturik egiña ; [itzultzaile] Zabala-Arana'tar Joseba.Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.), trad.; Antonio María Claret, Santo.
1829Egun ona edo Egunaren santificatzeco moldea languille, nekhaçale eta bazterretcharrentzat : liburu presuma suerte gucientzat progotchosa, orai frantsesetic escuararat itzulia, eta asco gaucez emendatua Bayonaco Diosesaco eliça guiçon batez.Haramboure, Étienne, trad.; Cluzeau (Bayonne), imp.
1878Egunoroco lan-on ta erregubac meza santuba ondo entzuteco, confesino eta comuninoya : biar dan leguez eguiteco prestaera eta zucen-bidiac, etc., etc. / emoten ditu arguitara Vizcaico nequezalien adisquide batec.Moguel Elguezábal, Juan José de.
1912Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; eta latín eta euskerazko eleiz-abestiakin beste batek geituta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1914Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; ta gipuzkoatar izkuntzara apaiz Juan Ayerbe'k itzulia.Ayerbe, Juan, trad.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912Eleiz-liburuchua / Kandido Basabe'k egiña.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1899Elizaco liburu ttipia.Mame(Tours), imp.
1932Elizako liburu ttipia / Simon Durruty Aphezak eginikako ; Lafitte Aphezak chuchendu, emendatu eta berriz argitaratua.Lafitte Ithurralde, Pierre, ed. lit.; Durruty, Simon.
1890Erlisionea : Eskual-Herriari dohazkon egiarik beharrenak, Heren-Ordreko chehetasunekin eta Meza-Bezperen othoitzekin / J.-P. Arbelbide aphezak egina.Desclée de Brouwer (Lille); Arbelbide, Jean Pierre.
1875Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioac... / Agustin Cardaverasec animen oneneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1897Eskuliburua eta berean eguneango kristinau-zereginak / A. Fr. Pedro Antonio Añibarrok Zarauzko kolejioko Aita San Franzizkoren Ordeako misinogileak bizkaiko euskeran iminiak.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Euskalzale (Bilbao); Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.)