Browsing by Subject 6817

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 82 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1829Egun ona edo Egunaren santificatzeco moldea languille, nekhaçale eta bazterretcharrentzat : liburu presuma suerte gucientzat progotchosa, orai frantsesetic escuararat itzulia, eta asco gaucez emendatua Bayonaco Diosesaco eliça guiçon batez.Haramboure, Étienne, trad.; Cluzeau (Bayonne), imp.
1878Egunoroco lan-on ta erregubac meza santuba ondo entzuteco, confesino eta comuninoya : biar dan leguez eguiteco prestaera eta zucen-bidiac, etc., etc. / emoten ditu arguitara Vizcaico nequezalien adisquide batec.Moguel Elguezábal, Juan José de.
1912Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; eta latín eta euskerazko eleiz-abestiakin beste batek geituta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1914Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; ta gipuzkoatar izkuntzara apaiz Juan Ayerbe'k itzulia.Ayerbe, Juan, trad.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912Eleiz-liburuchua / Kandido Basabe'k egiña.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1899Elizaco liburu ttipia.Mame(Tours), imp.
1932Elizako liburu ttipia / Simon Durruty Aphezak eginikako ; Lafitte Aphezak chuchendu, emendatu eta berriz argitaratua.Lafitte Ithurralde, Pierre, ed. lit.; Durruty, Simon.
1890Erlisionea : Eskual-Herriari dohazkon egiarik beharrenak, Heren-Ordreko chehetasunekin eta Meza-Bezperen othoitzekin / J.-P. Arbelbide aphezak egina.Desclée de Brouwer (Lille); Arbelbide, Jean Pierre.
1875Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioac... / Agustin Cardaverasec animen oneneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1897Eskuliburua eta berean eguneango kristinau-zereginak / A. Fr. Pedro Antonio Añibarrok Zarauzko kolejioko Aita San Franzizkoren Ordeako misinogileak bizkaiko euskeran iminiak.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Euskalzale (Bilbao); Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.)
1919Exercicio izpirituala / Daranatz Calonjeac aphaindua.Daranatz, Jean Baptiste.
1901Exercicio izpirituala / J.-B. Daranatz berri-berritan aphaindua.Daranatz, Jean Baptiste.; Seris (Bayonne); Imprimerie Catholique (Pau)
1863Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguin nahi duten guiristinientçat laguntça handitacoa.-