Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1879Ama Birgiñaren sortze chit garbi eta mancharen cutsuric gabeco alabaen congregacioa : billera santu onetacoac berari eguiten diozcaten bisitetaraco liburuchoa.-
1903Ama Birjiña Arantzazu-koaren kondaira ta bederatziurrena.-
1917Ama Birjiña'ren lore-illa.-
1931Ama Birjiñaren sortze garbi ta kutsuren izpirik gabeko bisitetako kongregazio'ko neskatxentzat esku-liburua.-
1922Ama Birjiñaren sortze garbi ta kutsuren izpirik gabeko bisitetako kongregazioko neskatxentzat esku-liburua.-
1881Ama Virgiña Aranzazucoaren condaira zortzico aundietan eta aurtengo erromeriaraco itz neurtu batzuec.López (Tolosa), imp.
1899¡Amets gozoa! : jostirudi negargarri eta pozgarriya itz neurtu eta larriyetan : egintza bat eta bost kuadrotan / Elias Gorostidi eta Olaizola-k euskeraz egiña.La Voz de Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián), imp.; Gorostidi Olaizola, Elías.
1865Amorezco eta dolorezco Jesu-Cristoren pausoac.Mendizábal (Tolosa), imp.
1929Andoain'go euskal-jayetan aurtengo iralla'ren 22'an Eguskitza euskaltzañak egindako eliz-itzaldia : (gipuzkeraz eta bizkayeraz)Eguzkitza Meabe, Juan Bautista de.
1914Andra-Mariaren ezkutua au da Andra-Maria'ganako joputasunatzazko (esclavitud) ezkutitza : au da Andra-Maria'ganako joputasunastzazko (esclavitud) ezkutitza / zoriondun Luis Maria Grignion Monfort'arrak egina ; prantzez'etik artez biurtu du argibide batzuk gañeratuaz A. Kandido Basabe'k.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.); Louis Marie Grignion de Monfort, Santo.
1882Anton Caicu : jostaeta dostirodicoa euscaras jarriya / Marcelino Soroa Lasa jaunac aurqueztatuba..Osés (Donostia-San Sebastián), imp.; Soroa Lasa, Marcelino.
1923Antoniotarren esku-liburua / José María Azkue Aita Prailleak eratua.Azkue, José María (O.F.M.)
1925Antziñako Olinpiar Jolasak / Anabitarrte'tarr Augustin.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Anabitarte, Agustín.
1928Aña Mari / [Blas Alegría].García (Pamplona), imp.; Alegría, Blas.
1907Apaiz jaun eta beste cristauentzat euskerazco escu-liburua sacramentuen gañeco eracusaldiac eta ongui illtzen laguntzeco orazio egokiak dacazkiana.-
1920Apaiz-osteguna ta aurrak / A. Willibrordo Menke alemaneraz idaztia ta R.M.A.'k euskeraz yarria.Azkue Aberásturi, Resurrección María de, trad.; Willibrordo Menke, A.
1928Arantzazu.-
1936"Arantzazuko Amaren umetxoen" Alkartasunezko Euskal-Meza / I.O. Arantzazuko Aita Prantziskotarrak eratua.I.O.
1918Ardi galdua / R. Ma. Azkuek arteka-marteka egindako gertirudia ; edergarriak, lenengo bostak A. Guezala-renak, beste zazpirak R. Rochelt-enak.Rochelt, R., il.; Guezala Ayrivier, Antonio de, il.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1928Argi done laburra.-