Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 300 to 319 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1816Ondo illtcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazac esquntcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1787Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai ta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec esqüentcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1765Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroainac / Jesus en Compañiaco aita Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1851Ondo iltzen icasteco eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac / Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen diztenac.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1894¡Onenzaro gaba! : jostirudia egintza batian / Victoriano Iraola-k eskribatua.Iraola, Victoriano.
1922Ongillearen sariya / Garitaonandia'tarr Bitorr apaizak idatzitako bi atal'dun antzerrkia.Garitaonandia, Bitor.
1824Ongui vicitceco ta ongui iltceco laguntza / José Cruz de Echeverría.Lama (Tolosa), imp.; Echeverría, José Cruz de (O.F.M.)
1860Ongui vicitzeco, ta ongi iltzeko laguntza / ... José Cruz de Echeverría.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.)
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Villacastín, Tomás de.
1910Ortzuri : R.M. Azkue apaizak iru ataletan ta euskeraz egindako opera = Opera escrita en tres actos y en vascuence por el Presbítero Dr. Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1930Otaño'tar Pedro M'ren' olerki onenak : Alkar.Otaño Barriola, Pedro María.
1890Pachico Cherren / [Antonio de Trueba ; itzultzailea Antero Apaolaza].Apaolaza, Antero, trad.; Trueba, Antonio de.
1929Padua'ko Antonio Donearen bizitza / Antonio B. y Gil ; Jose Maria Azkue prantxisko'tarrak euskeratua.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; B. Gil, Antonio (O.F.M.)
1926Periyaren zalapartak : antzerki irritsua / A. Zabala.Zabala Echeverría, Alfonso María.
1927Perrnando Amezketarra : bere ateraldi ta gerrtaerak / G. Muxika.Mújica Mújica, Gregorio de.
1898Pobrien oguia deitzen dan obra on bat.-
1910Polli ta Pello : bi euskaldun bikain da zintzoen kondaira / Lertxundi ta Baztarrika-tar Juan Manuel egiña.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Lertxundi Baztarrika, Juan Manuel.
1917Prontuario fácil para el estudio de la lengua vasca popular / por Resurrección M. de Azkue.Garmendia (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1902Purgatorio-tarren alderaco otoizaga / Eguibar-co Tomas eusqueran aterea.Egibar, Tomás, trad.; López (Tolosa), imp.
1932¿Quiere usted hablar en euskera? = Euskeraz itz egin nai al dezu? / Doctor Mendigain.Mendigáin, Doctor.