Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 318 to 337 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1902Purgatorio-tarren alderaco otoizaga / Eguibar-co Tomas eusqueran aterea.Egibar, Tomás, trad.; López (Tolosa), imp.
1932¿Quiere usted hablar en euskera? = Euskeraz itz egin nai al dezu? / Doctor Mendigain.Mendigáin, Doctor.
1923Roothaan aita Juan Jesu Lagundiko lenengo-buru zanak egindako Gogalben-erakasbidea / Larrea'tar Nikasi, apaizak, euskeratua.Larrea, Nicasio, trad.; Roothaan, Joannes Philippus.
1922S. Franzisko Xabierr'en bederatzurruneko irakurraldiak / A. Sebastián Mendiburu.Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1875S.M. el Rey Alfonso XII ha dirigido a los habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra la siguiente alocución, Habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra, Al volver a esta Patria, hoy tan infeliz... ningún deseo se antepone en mi ánimo al de la paz. Todavía más que mi forzosa y larga ausencia, me ha contristado en los últimos tiempos el ver desgarrada, empobrecida, deshonrada a España por una guerra civil tan estéril cuanto sangrienta... = Euscaldun eta Naparroco gendeari, Ostera etortzean lur onetara, gaur aiñ errucarria, maite guztioc izanagatic, ez det nic beste desiorican paquia ematia, baño oraindic nere desgraci pasatubac, baño gueyaco erruguitzenan icusiric lur au dagoala pobre odelesco guerra civill onengatic..España. Rey (1874-1885 : Alfonso XII)
1931Sabin euskalduna / [Bernardo Estornés Lasa].Estornés Lasa, Bernardo.
1890Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Mach, José (S.I.)
1887Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Mach, José (S.I.)
1872San Ignacio Loyolacoaren bicitza laburtua euskaraz eta gaztelaniaz = Compendio de la vida de San Ignacio de Loyola en bascuence y castellano / [egilea = autor, Ramón García ; itzultzailea = traductor, Jose Ignacio Arana].Arana, José Ignacio de (S.I.), trad.; Larumbe (Bilbao), imp.; García, Ramón (S.I.)
1876San José eta Familia Sagraduaren cortea : visita eguiteco moduan eguiña / José María Rodriguecec euscaraz ipiñia.Rodríguez, José María, trad.
1892San Miguel Goiaingeru Excelsis-coaren bederatzi-urrena : condairazco itzaurre eta azken-canta, gozitz eta erregualdi zembaitekiñ / euskaldunen onerako J.L.A.J.I.A-c eguiña.Muguerza (Tolosa), imp.; J.L.A.J.I.A.
1865San Roque gloriosoaren novena : edoceiñ demboretan eguiñ ditequena batez ere gaitza edo pestea danean / Cristobal de Linazac eusqueraz jarria.Linaza, Cristobal de (O.F.M.), trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1894San Tomas-eko feriya : jostirudia egintza bakarran / Toribio Alzaga-k izkribatua.Iraola (Donostia-San Sebastián), imp.; Alzaga Anabitarte, Toribio de.
1929Santa Cruz apaiza / Ormaetxea Nikola (Orixe)Ormaetxea, Nicolás.
1933Saski-naski, poxpoliña, jolas-abestiak, lenengo ingurraztia.-
1896Satanasen bandera edo liberalqueriya osoro da madaricagarriya / B.P.A.Muguerza (Tolosa), imp.; Pradere Arruti, Blas.
1766Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac lurrean ceruco bicitza eguiteco ispillu eder biciac : S. Isidro Achurlari, ta bere emazte Santa Mariaren bicitza, virtuteac, eta milagroac... / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec emanac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1903Sermoelibrua : urteko igande ta jai guzietako itzaldiakin / Angiozar-ko arimazai José Juan Kortazar moldatua.López (Bergara), imp.; Cortázar, José Juan.
1923Sorgin-lapurra / [Donostio Udala laguntza dauka ; marrazkiak, Txiki].Txiki, il.; Donostia-San Sebastián. Ayuntamiento.
1930Soroski-arautegia / Euzko-Langillien Alkartasuna = Reglamento de socorros / Solidaridad de Obreros Vascos.E.L.A.