Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 340 to 359 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1908Testamentu Zar ta Berrico condaira edo munduaren asieratic Jesucristo-ren Ebanjeliyoa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri, Escritura Santuric atera ta / euskeraz Francisco Ignacio Lardizábal Zaldibico beneficiaduac len ipiñi ; eta Orkaiztegui-ko Patricio Antonio Apaizak zuzenduta orain berriro arguitaratzen diranak.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Orcaiztegui, Patricio Antonio, dir.; López (Tolosa), imp.
1887Testamentu Zarreco eta Berrico condaira : edo munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri Escritura Santatic atera / eta euscaraz ipiñi dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Xaldiviaco Beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.
1855Testamentu Zarreco eta Berrico condaira edo Munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri / Escritura Santatic atera, eta euscaraz ipini dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Zaldivia-co beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Gorosábel (Tolosa), imp.
1929Traducción al euskera de un capítulo de "El Quijote" : bederatzigarren atalkia / [Lizardi'tar Xabier].Lizardi, Xabier de, trad.; Cervantes Saavedra, Miguel de.
1912Tratado de sintaxis del idioma euskaro / por Ignacio María Echaide.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Echaide Lizasoain, Ignacio María.
1928Txindor / Arrese'tar Emeteri.Leizaola (Donostia-San Sebastián), imp.; Arrese, Emeterio de.
1922Txinparrtak / Sagarrtzazu'tar Kauldi (Satarrka)Sagartzazu, Kauldi.
1930[Txirrita'ren testamentua].Lujanbio Retegi, José Manuel.
1931Txomiñ-ikasle : euzko-umiei irakuntzen erakusteko lenengo idaztia / Iturriotz'tar Pirmin.Eusko Ikaskuntza.; Iturriotz, Fermín.
1917Ugaz-ama ; Pachiko Cherren / Trueba ; [lehenengo ipuinaren itzultzailea] Larrea'tar N., [bigarren ipuinaren itzultailea] Antero Apaolaza.Apaolaza, Antero, trad.; Larrea, Nicasio, trad.; Trueba, Antonio de.
1912Urlo / R. M. Azkue apaizak iru ataletan euskeraz egindako opera = [Urlo] : comedia lírica en tres actos / música y letra con traducción rítmica del presbítero Dr. Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1887Urrutiko inchaurrak__ : jostirudia bi egintzan / Marcelino Soroa Lasa-k izkribatua.López (Tolosa), imp.; Soroa Lasa, Marcelino.
1930Urruzuno'tar P.M'en ipuiak. Lenengo idaztia.Urruzuno Salegui, Pedro Miguel.
1914Urte gutxiko aurrentzat kristau dotriñaren lenengo ikasgaiak.-
1846Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac : Nafarroan, Elcano deritzan errian / Joaquín Lizarragac compondu eta predicatuac.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Lizarraga, Joaquín.
1920Usandizaga : bere bizitza ta eres-egikuntza : 1919'g. urrteko epaillaren 25 ta 30'ean irakurritako itzaldia / Garitaonandia'tar B.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Garitaonandia, Bitor.
1919¡Utzi bearko! : atal bateko antzerkia / Deñoka'tar Goserio.Mir, Juan.; Mújica Mújica, Gregorio de.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Deñoka, Goserio.
1937Uztaro / Agirre'tar Toma.Aguirre, Tomás.
1825Verso berriac.Diego (Eibar), imp.
1921Vida ilustrada de S. Ignacio de Loyola = Loyola'tar Iñigo Deunaren bizitza irudiz apaindua.-