Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 58 to 77 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1888Bai, pecatu da liberalqueriya.Arana, José Ignacio de (S.I.), trad.; Lasserre (Bayonne), imp.; Sardá Salvany, Félix.
1934Barne-muinetan / Orixe.Ormaetxea, Nicolás.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1897Bearguillearen arguia edo Bearguintz humilletan santutu ciran cembait Cristau nobleren bicitzac, Familia Sagraduaren cerbait berri laburqui aurrena emanaz / Jesusen Compañiaco Francisco Butiñac gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arruec eusquerara etzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Butiña, Francisco (S.I.)
1850Berso berriac.Diego (Eibar), imp.
1913Bertan goso : atal bateko eresidun jostirudia / Antonio Amundarain.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Amundaráin, Antonio.
1936Bertsolari-guduak : 1935-1936'gn Ilbeltzeko 20 eta 19'an ospatuak / Zubimendi'tar Yoseba idazle ; Aitzol'dar Y'ren itzaurrea.Zubimendi, José.; Ariztimuño Olaso, José de, pr.; Euskaltzaleak.
1884Bi ichubak : jostaketa eguintze batian eta bersuan / erderatik moldatuba librekiró Viktoriano Iraola-k ; Francisco Asenjo Barbieri-ren musica.Asenjo Barbieri, Francisco.; Peña y Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.; Iraola, Victoriano.
1919¿Bigar arte? ¡ja jai! / Olaizola'tarr Joseba'k idatzitako antzerkitxoa.Olaizola, Joseba.
1881Biografía políglota de don Pedro Calderón de la Barca : [al príncipe de la dramática moderna don Pedro Calderón de la Barca en el segundo centenario de su fallecimiento el Liceo Artístico de Granada : 25 de mayo de 1881].-
1932Biotz-begietan : olerkiak : (poesías vascas, con traducción castellana) / Lizarditar X. ; aurre-itza "Orixe"k.Ormaetxea, Nicolás, pr.; Lizardi, Xabier de.
1927Biotza abeslari : (Gipuzkeraz) / Maruri'tar, Erramun.Raimundo de Maruri (O.F.M.Cap.)
1929Biozkadak / Jauregi'tar Luis.Jauregi Etxenagusia, Koldobika.
1926Bisitac aldareco Sacramentu Santuari gure Ama Birgiña Mariari eta San Joseri / Alfonso M. Ligorio Santuac egiñac ; eta Felipe de Jesús Echeverría deitzen denac euscarara itzuliac edo euzqueraztuac.Echeverría, Felipe de Jesús, trad.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1929Bost urtian___ / bi ekitalditan Toribio Alzaga'k eratutako antzerkia.Alzaga Anabitarte, Toribio de.
1929"Brabante'ko Jenobeba" : bertso berrietan / Juan Kurtz Zapirain'ek egiña.Zapirain, Juan Krutz.
1931Burruntziya : atal bateko antzerkia / T. Alzaga.Leizaola (Donostia-San Sebastián), imp.; Alzaga Anabitarte, Toribio de.
1850Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].Iparraguirre Valerdi, José María de.
1883Certamen literario : composiciones poéticas premiadas.Echegaray Corta, Carmelo de.; Arrese Beitia, Felipe.; Delmas (Bilbao), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.