Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 125 to 144 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1921Edesti Deuna : ume ikaslariyentzat / antolatu du Zabala-Arana'tarr Yoseba Miren-Biyotz Semiak.Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.)
1923Egizko edertasuna : ipuin luzea / [Jauregi'tar Koldobika'k egiñeko ipuiña] ; Euskaltzaindia'ren idazti batzaldirako.Gaubeka (Bermeo), imp.; Euskaltzaindia.; Jauregi Etxenagusia, Koldobika.
1929Eiza-iztia edo Abere ta piztiak / (Lezo'ko Joseba egillea)José de Lezo (O.F.M. Cap.)
1933El Cantor de los fueros : homenaje al patriota Iparraguirre.-
1924Eleiz-abesti-sorta / Donostia'r J.A. Aba'k egiña.Zulaica Arregui, José Gonzalo de.
1914Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; ta gipuzkoatar izkuntzara apaiz Juan Ayerbe'k itzulia.Ayerbe, Juan, trad.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912Eleiz-liburuchua / Jesus'en lagundiko A. Kandido Basabe'k egiña ; eta latín eta euskerazko eleiz-abestiakin beste batek geituta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912Eleiz-liburuchua / Kandido Basabe'k egiña.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1935Elerti-literatura. 1 / Arturo Campión.Campión Jaime Bon, Arturo.
1924Eliztia gipuzkeraz : 1 malla / Zabala-Arana.Zabala Arana Goiriena, José María de (C.M.F.)
1901Erari espirituzcoac gueyegui eratetic personai eta familiai etortzen zaizten ondoren caltegarrien gañean arguibidea / Martín Aramburuc escribitua.Aramburu, Martín.
1900Eriotz onerako gertuera.-
1910Ernani'ar ospetsuak : Iturriaga, Kardaberaz, Urbieta / Mujika'ko Gregorio.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Mújica Mújica, Gregorio de.
1931Erriarentzako liturgia.Buenaventura de Oyeregui (O.F.M. Cap.); Olano Galarraga, Dionisio (O.F.M.Cap.); Tolosa, Marcelino (O.F.M.Cap.); Ataun, Bonifacio de (O.F.M.Cap.)
1833Erromaco Aita Santu Leon XII emana daucan Jubileoa irabasteco jaquin beardana, eta eguinditequiana.-
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1918Eskaldi aukeratuak edo Padua'ko Antonio Deunari egiteko otoitz egokiyak / L-M'tar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.