Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 245 to 264 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1911Lagun txar bat : iru egintzetan antzerrti ituna / Barriola Aizpurua'tar Abelin'ek sortua.Barriola Aizpurúa, Juan Avelino.
1927Lamiak Euskalerrian / R.M. Azkueren lana.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1928Lana, atsedena ta jolasak / Zinkunegi'tar Joseba.Zinkunegi Arruti, Joseba Indalezio.
1933Lege zarra eta lege berria / "Eusko Ikaskuntza"'k baietsia.Eusko Ikaskuntza.
1935Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.Astete, Gaspar (S.I.)
1918Lezo'ko Gurutze Deunaren edesti ta berri laburrak eta bederatziurrena / Sorkunde Erruge'tar Aba Makari Pasionistak idatzia.Erruge, Sorkunde.
1900Lezoco peregrinacioco cantac.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1887Liberalen dotriña pecatu da : galda bician dauden aucibideac / Felix Sarda eta Salvani Apaizac arguitara emanac.Sardá Salvany, Félix.
1928Lili-txingarr : (gipuzkeraz) / Maruri'tarr Erramun.López (Tolosa), imp.; Raimundo de Maruri (O.F.M.Cap.)
1897Loinazco Martin Santubaren bicitza labur, bederatziurren ta izt-neurtubac : ondoren Gurutze-bide eta Errosariyoco Virgiña guztiz Santaren bederatziurrenarequin.Muguerza (Tolosa), imp.
1932Lore bat loitan : iru ekin-alditan neskatxak bakarrik egiteko antzerkia / [Antonio Amundarain].Amundaráin, Antonio.
1932Loretegi berria / Aita Kaputxino Prantzisko Elizondarrak egiña.Francisco de Elizondo (O.F.M.Cap.)
1923Lourdes'a 1923'ko garagar-illaren 8, 9 eta 10an eguigodan : jorruetako-kantak.-
1914Loyola'tar Eneko Deunaren gogo iñarkunak / [itzulpena] Olabide'tar Erraimun.Olabide Carrera, Erraimun (S.I.), trad.; Grijelmo (Bilbao), imp.; Ignacio de Loyola, Santo.
1928Loyola'tar Iñazio Deunaren gogo jardunetako ejerzizioetako egi ta erakutsi gogoragarrienak / Agirre'tar Jorke Aitak bildu ta atera ditu.Agirre, Jorke (S.I.), rec.
1928Loyolata'r Iñigo Deunaren bizitza : irudiz apaindua / Apalategi'tar Franzisko.Apalategui, Francisco (S.I.)
1934Luistarren eliz liburua / Agirre'tar Jorke.Leizaola (Donostia-San Sebastián), imp.; Agirre, Jorke (S.I.)
1913Lukainka : ipuia / Arruti'tar Andoni.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Arruti Olaizola, Antonio (O.F.M.)
1932Lutelestia : iru mallatan : euskerazko lenengo malla / Iturriotz Pirmin.Iturriotz, Fermín.
1908Manual de conversación castellano-euskera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Erderaz eta euskeraz itz egiteko esku-liburua : izen, aditz eta esakeren iztegiak, elkarrizketak, eskutitzak, esaera zarrak, iragarriak izkindecho batekin / por Isaac López Mendizábal ; preámbulo de Arturo Campión / Lopez eta Mendizabal'tar Isaak egiña ; Arturo Campión jaunaren itz-aurrea.Campión Jaime Bon, Arturo, pr.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.