Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 264 to 283 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1908Manual de conversación castellano-euskera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Erderaz eta euskeraz itz egiteko esku-liburua : izen, aditz eta esakeren iztegiak, elkarrizketak, eskutitzak, esaera zarrak, iragarriak izkindecho batekin / por Isaac López Mendizábal ; preámbulo de Arturo Campión / Lopez eta Mendizabal'tar Isaak egiña ; Arturo Campión jaunaren itz-aurrea.Campión Jaime Bon, Arturo, pr.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
1899Manual de higiene y medicina popular : dedicado a los habitantes del país vascongado = [Errico gendeentzat osasun legueac eta medicantzaco arguibideac : euskal-erritarrai esqueñiac / con un prólogo de Carmelo de Echegaray ; y escrito en castellano y vascuence por los médicos titulares de Deva é Iciar Martín Arámburu y Manuel Bago Aguirre / erderaz eta euskeraz Devaco eta Itziarco medicu Martin Aramburu eta Manuel Bago Aguirrec ipiñiac].Bago Aguirre, Manuel.; Echegaray Corta, Carmelo de, pr.; López (Bergara), imp.; Aramburu, Martín.
1895Manual de la conversación para uso de los que visitan el País Vasco : castellano-vasco / por Juan María de Eguren.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Eguren, Juan María de.
1876Manual de la conversación para uso de los que visitan el País Vasco : castellano-vasco / por Juan María de Egúren.Baroja (Donostia-San Sebastián); Eguren, Juan María de.
1900Marcha de San Ignacio = Aita San Ignacioren marcha.-
1889Maria Doncella guciz garbiari bere sortze edo concepcio manchagabearen misterioan bederatzi-urrena / A. Silvestre LLansol-ec erderaz ipiñi ; eta Gregorio Arrue-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Llansol, A. Silvestre.
1861Maria Santisimaren mayatzeko illa : Maria Santisimari escaintzen zayona virtutezco acto eta obra onaquin lorapillo batzuen guisan bildu ditzaquetenac cristau guciac, dala Elizetan, dala beren echetaco erretiroan.Aranzábal, Ramón María.
1934Maria'ren alaben eliz liburua / Agirre Jorke.Agirre, Jorke (S.I.)
1881Mariaren gloriac / Alfonso Ligorioc eguiñ ; eta Ramón Garciac gastelaniara itzuli zuanetic, Gregorio Arruec eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Martínez (Azpeitia), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1893Maricho / Antonio Arzác.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Arzac Alberdi, Antonio.
1888Mayetzeco ill edo Birgina chit santari consagratutaco mayetzeco illa : cristau fededunac bere ama maiteari...dan eran / Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1928Mendibururen idazkiak eta idaztankera / R. M. Azkueren lana.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1928Método práctico del euskera / por Miguel de Inchaurrondo.Aramendía (Pamplona), imp.; Inchaurrondo Arriarán, Miguel.
1896Método práctico para aprender el euskera bizkaino y gipuzkoano / por Resurección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1909Meza Berriya : jostirudia egintza bakarrian / Barriola-tar Juan Avelino'k idatzia.Barriola Aizpurúa, Juan Avelino.
1915Meza Santua zer dan : bera entzuteko lau jarduera, konfesatzeko eta komulgatzeko beste bi ondoren dituala / Martín Kotsem'tarrak argitaratua ; Jesus'en Maria Haghenbeck Rinkon Gallardo'tarrak gaztelaniara itzulirik, apaiz euskaldun batek euskeratua [Pedro Miguel Urruzuno].Martin von Cochem (O.F.M.Cap.); Urruzuno Salegui, Pedro Miguel, trad.
1906Milla-bederatzi-eun eta seigarren urteko uzta-illaren zortzi-an Guipuzkuako Diputazio guztiz argidotarraren aurrean Zabala-ko Alfonso María-k Hernani-ko Abade-nagusi Jaunak Santa Maria deritzon Donostiako Elizan eman zan meza-nagusian egin zuan sermoya.Zabala, Alfonso María.
1909Mirabe eta lantegietako gazteentzat konsejuak / Maria de los Dolores del Pozo y de Mata Saavedra-kosk erderaz eskribatuak ; euskerara biurtzen ditu Eusebio Lardizabal letran-go kanonigo araudunak.Lardizábal, Eusebio.; Pozo y de Mata Saavedra, María de los Dolores del.
1923Miren Itziarr'i idazkiak eta olerkiak / Tene.Mujika Egaña, Errobustene.
1853Misio santuaren oroipena : Jesusen Compañiaco Misionistac Tolosan eman zuena.Lalama (Tolosa, Gipuzkoa), imp.