Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 292 to 311 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1922Nekane edo Neskutzaren babesa : (umientzako ipuiña, antzezki-eraz) / Tene'k idatzia.Mujika Egaña, Errobustene.
1930Nekazaritza : Euskalerriko nekazarientzat (40 ikasgaietan)-
1933Nekazaritzako irakurraldiak : mendi-aldeko ikastolaentzat.Gipuzkoa. Diputación Provincial.
1913Nere bidean / Emeterio Arrese'k idatzitako goititzak.López (Tolosa), imp.; Arrese, Emeterio de.
1922Nere laguna / Aranaz'tarr (Lezo'ko) Jose.José de Lezo (O.F.M. Cap.)
1911Neurtitzak eta neurri gabeko itzak / Bilints ; Bilints'en idazti oek Euskal Esnalea'k bildu ta argitaldu ditu ; [estudio crítico del cronista de las Provincias Vascongadas Carmelo de Echegaray].Echegaray Corta, Carmelo de.; Euskal Esnalea.; Bizcarrondo Ureña, Indalecio.
1865Novena San Antonio Paducoaren honran ta alabanzan / Cristobal de Linazac eusqueraz jarria.Linaza, Cristobal de (O.F.M.), trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1885Ondarribi-ko Ama Guadalupe-koaren ziazaldea edo kondaira / egillea, Alfonso Maria Zabala-koa.López (Tolosa), imp.; Zabala Echeverría, Alfonso María.
1816Ondo illtcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazac esquntcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1787Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai ta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec esqüentcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1765Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroainac / Jesus en Compañiaco aita Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1851Ondo iltzen icasteco eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac / Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen diztenac.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1894¡Onenzaro gaba! : jostirudia egintza batian / Victoriano Iraola-k eskribatua.Iraola, Victoriano.
1922Ongillearen sariya / Garitaonandia'tarr Bitorr apaizak idatzitako bi atal'dun antzerrkia.Garitaonandia, Bitor.
1824Ongui vicitceco ta ongui iltceco laguntza / José Cruz de Echeverría.Lama (Tolosa), imp.; Echeverría, José Cruz de (O.F.M.)
1860Ongui vicitzeco, ta ongi iltzeko laguntza / ... José Cruz de Echeverría.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.)
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Villacastín, Tomás de.
1910Ortzuri : R.M. Azkue apaizak iru ataletan ta euskeraz egindako opera = Opera escrita en tres actos y en vascuence por el Presbítero Dr. Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1930Otaño'tar Pedro M'ren' olerki onenak : Alkar.Otaño Barriola, Pedro María.
1890Pachico Cherren / [Antonio de Trueba ; itzultzailea Antero Apaolaza].Apaolaza, Antero, trad.; Trueba, Antonio de.