Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 349 to 368 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1917Ugaz-ama ; Pachiko Cherren / Trueba ; [lehenengo ipuinaren itzultzailea] Larrea'tar N., [bigarren ipuinaren itzultailea] Antero Apaolaza.Apaolaza, Antero, trad.; Larrea, Nicasio, trad.; Trueba, Antonio de.
1912Urlo / R. M. Azkue apaizak iru ataletan euskeraz egindako opera = [Urlo] : comedia lírica en tres actos / música y letra con traducción rítmica del presbítero Dr. Azkue.Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1887Urrutiko inchaurrak__ : jostirudia bi egintzan / Marcelino Soroa Lasa-k izkribatua.López (Tolosa), imp.; Soroa Lasa, Marcelino.
1930Urruzuno'tar P.M'en ipuiak. Lenengo idaztia.Urruzuno Salegui, Pedro Miguel.
1914Urte gutxiko aurrentzat kristau dotriñaren lenengo ikasgaiak.-
1846Urteco igande guztietaraco platicac edo itzaldiac : Nafarroan, Elcano deritzan errian / Joaquín Lizarragac compondu eta predicatuac.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Lizarraga, Joaquín.
1920Usandizaga : bere bizitza ta eres-egikuntza : 1919'g. urrteko epaillaren 25 ta 30'ean irakurritako itzaldia / Garitaonandia'tar B.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Garitaonandia, Bitor.
1919¡Utzi bearko! : atal bateko antzerkia / Deñoka'tar Goserio.Mir, Juan.; Mújica Mújica, Gregorio de.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Deñoka, Goserio.
1937Uztaro / Agirre'tar Toma.Aguirre, Tomás.
1825Verso berriac.Diego (Eibar), imp.
1921Vida ilustrada de S. Ignacio de Loyola = Loyola'tar Iñigo Deunaren bizitza irudiz apaindua.-
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / J.L. Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, il.; Schurhammer, Georg (S.I.)
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, R. E, il.; Schurhammer, Georg (S.I.)
1932Xabiertxo : umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idatzia / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka'k ; Txiki'ren edergarriak.Zabalo Ballarin, Jon, il.; López Mendizábal, Isaac.
1935Yesu Kisto, gure yaun eta Yainkoaren bizitza ta Berri Ona / Oiartzabal'dar Martin Apaizak idatzi ; Larrañaga'tar Bitoren idazteun-irakasle danak itzaurrea ipiñi.Larrañaga, Bitor, pr.; Oyarzábal Oyarzábal, Martín.
1900Zarauzko Aita misionari batek 3en Ordenako anai arrebai eskaintzen dien Lore sorta edo San Franziscoren 3en. Ordenako erregla : bere azalgueta, alabantza, pribilejio ta induljenzi berri askorekin apaindua.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1933Zenbakizti-lengaien ikastia : ikaslearen idaztia / Eusko Ikaskuntza'k baietsia.Eusko Ikaskuntza.
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko mana gozoa : Irugarengoentzat Eleiz-liburua / José Antonio Ugarte Franzizkotarrak argitaratua.Ugarte, José Antonio (O.F.M.), ed. lit.
1925Zeruko mana gozoa : irugarrengoentzat eleiz-liburua / Aita Jose Antonio Ugarte Frantzizkotarrak argitaratua.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)