Search
Results 1-10 of 43 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1750Christaubari salvetaco necesario dirian lau gaucen artean, ceintzuc dirian, leenago esan dodana leguez, fedea, esperanza, caridadea, eta obra onac... [Manuscrito].-
1750Christauba uso errazoescoera eltcen danean jaquin bear daben gauzena... [Manuscrito].-
1750Christinaduben excelencia eta dignidadea eta Cruce Santubena... [Manuscrito].-
1780Dotrina cristianea / Bartolomé Olaechea.Robles y Navarro (Vitoria-Gasteiz), imp.
1907Dotriña laburra : aita santu amargarren Pio-c Erroma-lurretako eliz-barrutiai, beeco mallacoentzat aguindutaco Cristau dotriñaren lenengo zatia / L. M-tar I-ec eguindaco euskal itzulera.-
1823Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenvicico comunio raco prestatu bear diran aurrentzat, eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueincen diezte euskaldunei Juan Bautista Aguirre.Lama (Tolosa), imp.
1913Catichima : Baionaco diocesacoa / François-Marie Gieure.Gieure, François-Marie, Obispo de Bayona.
1907Kristauaren dotriñea : Aita Astete-gandik atarata / Paulo Zamarripa ta Uraga abadeak euskeratua ; ezaugarri onegaz ipintzen direan itaune ta erantzunak Menendez de Luarca-k Asteteri ezarririko geigarriak dira.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Zamarripa Uraga, Pablo de, trad.
1935Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.-
1914Doctriña cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.