Search
Results 1-10 of 169 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1888Mayetzeco ill edo Birgina chit santari consagratutaco mayetzeco illa : cristau fededunac bere ama maiteari...dan eran / Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1910Ortzuri : R.M. Azkue apaizak iru ataletan ta euskeraz egindako opera = Opera escrita en tres actos y en vascuence por el Presbítero Dr. Azkue.-
1838Evangelioa San Lucasen guissan = El Evangelio según S. Lucas : traducido al bascuence / [Oteiza].Oteiza (médico), trad.
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, R. E, il.
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1929"Brabante'ko Jenobeba" : bertso berrietan / Juan Kurtz Zapirain'ek egiña.-
1912Alperrikako damuba : bakarrizketa / Juan Bautista Ayerbe.-
1911Neurtitzak eta neurri gabeko itzak / Bilints ; Bilints'en idazti oek Euskal Esnalea'k bildu ta argitaldu ditu ; [estudio crítico del cronista de las Provincias Vascongadas Carmelo de Echegaray].Echegaray Corta, Carmelo de.; Euskal Esnalea.
1922Txinparrtak / Sagarrtzazu'tar Kauldi (Satarrka)-