Search
Results 1-10 of 76 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1905Pasiño Santuaren contaera / Luis de la Palma Toledoco probincian Jesusen Compañiaco Probincial izan zanac lau Ebangelioetatic erderara aterea : orain bere Madrilgo zazpigarren urteieratic doa Bizkaiko eusquerara [Dámaso Ma. Bernaolak] biurtua.Bernaola, Dámaso María de, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1915Ziñistuten dot Jaungoikoa'gan = Creo en Dios ; Urikoa = El Expósito ; Jon-Uso = Juan Palomo / [Antonio de] Trueba ; Echeita'tar, J. M., Larrea'tar, N. [itzultzaileak].Larrea, Nicasio, trad.; Echeita Luzarraga, José Manuel, trad.; Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1902Asti-orduetako bertsozko lanak / Felipe Arres[e] ta Beitia egillea.Astuy (Bilbao), imp.
1872Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.-
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.
1915Gramática vascongada : con vocabulario vizcaíno-castellano y castellano-vizcaíno / por Pablo de Zamarripa y Uraga.Lerchundi (Bilbao), imp.
1923Jerusalen osterean : semeak amari / Izurrategi Abadia.-
1914Edesti Jaungoya Gaudia'ren irazkunde'tik Goteun-etorkunderrarte / euzkeldun umientzako atondu dau Kistar-Irakaskintzaz Zabalkundia deitxon Bizkaiko Abade Bazkuniak.Kistar-Irakaskintza Zabalkundia.
1903Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunaccer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Elosu (Durango), imp.
1929Ipuñak / Grimm Anayak ; Altuna'tar Joseba'k euzkeralduta ; Jauregibeitia'tar Ander'en indantzezkijak.Grimm, Wilhelm Karl.; Jauregibeitia, Ander.; Altuna Aldasoro, Joseba, trad.; Verdes (Bilbao), imp.