Title: Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroainac / Jesus en Compañiaco aita Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac.
Autor:  Castilla (Pamplona), imp.
Autores:  Cardaberaz, Agustín (S.I.)
Palabras clave:   Vida cristiana.
  Euskera Dialectos Gipuzkoa.
Issue Date to EMD: 31-Jul-2008
Publisher: Iruñean : Libruguille [sic] Antonio Castilla-ren Echean
Description: Sign.: []4, A-F8, G7
Port. y última p. con anagrama xil. de la Compañía de Jesús
Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XVIII -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XVIII. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
PALAU 43861
URQUIJO 1679
BILBAO T. II, p. 232
SORARRAIN 276
CCPB 000343133-9
VINSON 96 b
FRBNF 30195703
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Marzo 1994 17-22
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2008
Rústica
URI: http://hdl.handle.net/10357/107
Link to the catalogue: 8577
Descripción: [8], 110 p.
17-22
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)