Title: Bigarren articulubac dijo, Aen seme bacar Jesu Christo gure Jaunagan, cein concevidu izan zan Espiritu Santuben obraz, eta irugarrenac, Jaijo zala Santa Maria Virginiagandic... [Manuscrito].
Palabras clave:   Catecismos.
  Euskera Dialectos Bizkaia.
Issue Date to EMD: 26-Sep-2009
Description: Manuscrito sin fechar. Fecha probable 1800
Precede: Da. 4a.
Ms en euskera vizcaino
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Octubre 1995 17-81
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2009
Rústica
URI: http://hdl.handle.net/10357/1571
Other Identifiers: 012764
Descripción: [12] p.
17-81
Appears in Collections:ManuscritosOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)