SearchResults 1-10 of 27 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1876Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz eguiña ; ipiñi zuen eusqueraz D. Juan Irazusta erretore Hernialdecoac.Irazusta, Juan de, trad.; Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1907Kristauaren dotriñea : Aita Astete-gandik atarata / Paulo Zamarripa ta Uraga abadeak euskeratua ; ezaugarri onegaz ipintzen direan itaune ta erantzunak Menendez de Luarca-k Asteteri ezarririko geigarriak dira.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Zamarripa Uraga, Pablo de, trad.
1935Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.-
1900Kristinaubaren jakinbidea / aita Astetek erderaz egiña ; ipiñi eban bizkaiko euskeran J. Antonio Mogel ta Urkiza Markinako Kuriak.Moguel Urquiza, Juan Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.
1914Doctriña cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.
1868Aita Gaspar Astete-en cristiñau doctrinia / Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Delmas (Bilbao), imp.
1899Aita Gaspar Astete-eren icasbide cristinaucorraren azalduera laburrac / Andres Iturzaeta eta Eguia, Ochandiano-co Arimazainac euzcaraz iminiac.Iturzaeta Eguía, Andrés, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.-
1878Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juán de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; López (Tolosa), imp.
1814Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz eguiña ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazuzta.Irazusta, Juan de, trad.