SearchResults 1-10 of 70 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1876Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz eguiña ; ipiñi zuen eusqueraz D. Juan Irazusta erretore Hernialdecoac.Irazusta, Juan de, trad.; Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1872Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.-
1814Libro tercero de los niños ó El niño instruido por la divina palabra en los principios de la religión, de la moral y de la sociedad / compuesto por Manuel de S. Josef.Baroja (Oyarzun), imp.
1780Dotrina cristianea / Bartolomé Olaechea.Robles y Navarro (Vitoria-Gasteiz), imp.
1907Dotriña laburra : aita santu amargarren Pio-c Erroma-lurretako eliz-barrutiai, beeco mallacoentzat aguindutaco Cristau dotriñaren lenengo zatia / L. M-tar I-ec eguindaco euskal itzulera.-
1842Catichima edo Fedea laburzki / Paul-Thérèse-David d'Astros...manuz imprimatua.Duhart-Fauvet (Bayonne), imp.
1823Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenvicico comunio raco prestatu bear diran aurrentzat, eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueincen diezte euskaldunei Juan Bautista Aguirre.Lama (Tolosa), imp.
1913Catichima : Baionaco diocesacoa / François-Marie Gieure.Gieure, François-Marie, Obispo de Bayona.
1907Kristauaren dotriñea : Aita Astete-gandik atarata / Paulo Zamarripa ta Uraga abadeak euskeratua ; ezaugarri onegaz ipintzen direan itaune ta erantzunak Menendez de Luarca-k Asteteri ezarririko geigarriak dira.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Zamarripa Uraga, Pablo de, trad.
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.-