Title: Eusquerazco manuala sacramentuen gañeko eracusaldiak eta ongui ilten laguntceco oracio egoquiac dacazquiana / lendavician Vizcaico Parroco Jaun batec ango eusqueran paraturic, orain Vergaran Santa Marinaco Coadjutore Jaunac Guipuzcoaco eusquerara viurtu duana.
Autor:  Undiano (Bergara), imp.
Palabras clave:   Sacramentos.
  Euskera Dialectos Gipuzkoa.
Issue Date to EMD: 25-Sep-2013
Publisher: Vergara : [s.n.]
Description: Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XIX -- Periodo : último euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XIX. md. -- Aroa : azken euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Junio 1994 18-36
URI: http://hdl.handle.net/10357/4548
Link to the catalogue: 10002
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)