Title: Cristavaren bicitza edo Bicitza berria eguiteco bidea, bere amabi pausoaquin Jesusen Compañiaco Misionero Aita Geronimo Dutari-ren libruchotic ateraa, beste devocio edo egercicio batzuequin... Agustín Cardaveraz-ec.
Autores:  Dutari, Jerónimo (S.I.)
 Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.
 Mendizábal (Tolosa), imp.
Palabras clave:   Vida cristiana.
  Euskera Dialectos Gipuzkoa.
Issue Date to EMD: 25-Sep-2013
Publisher: Tolosa : [s.n.]
Description: Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XVIII -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XVIII. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Junio 1994 18-46
URI: http://hdl.handle.net/10357/4824
Link to the catalogue: 14640
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)