Title: Segur Jaunac escribitu duan Comunio Santua. Jesus-en Lagundico Aita Luis Maria Ortiz-ec escribitutaco Eguneroko Comunioa eta Jesus-ec Sacramentu onetan eguin izan dituan mirariren batzuec gueigarritzat dituala.
Other Titles: Comunio Santua.
Eguneroco Comunioa.
Autor:  Ortiz, Luis María. Eguneroco comunioa.
 Segur, Louis Gaston Adrien de. Comunio Santua.
Palabras clave:   Eucaristía Oraciones.
Issue Date to EMD: 1-Aug-2008
Publisher: Durango-n : Florentino Elosu
Description: Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XX -- Periodo : último euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XX. md. -- Aroa : azken euskara modernoa
BILBAO T. VII, p. 475
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2008
Rústica
URI: http://hdl.handle.net/10357/488
Other Identifiers: 48343
Descripción: 121 p.
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)