Izenburua: Plaza de Toros de Vitoria-Gasteiz [Material gráfico] : gran Feria de Ntra. Sra. la Virgen Blanca 1995 : se celebrarán 6 grandiosas corridas de toros de abono
Palabras clave:   Carteles taurinos
  Corridas de toros Carteles
EMDrako sartzeko data: 22-May-2020
Argitalpena: [Vitoria-Gasteiz]: Empresa S.S. "El Serranillo S.L."
Deskribapena: Fondo A. Lafuente. Destaca la empresa alavesa S. S. "El Serranillo", S.L. y el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza. Torean: José Ortega Cano. Julio Aparicio. Vicente Barrera... entre otros
Buen estado.
URI: http://hdl.handle.net/10357/54749
Katalogora joan: 405724
Zein bildumatan:Material gráfico de otros fondos de patrimonio

Item honetako fitxategiak:

Item honetako fitxategiak:

Fitxategia Deskribapena TamainaFormatua 
na 405724.jpg292,36 kBJPEGBistaratu/Ireki


Aztertzeko edo ikertzeko baimendutako kopia, honako iturria aipatuz: Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Beste edozein erabileratarako baimena eskatu behar da. Kartelek egile-eskubideak izan ditzakete.