Title: Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.
Autores:  Astete, Gaspar (S.I.)
 Vizcarra Arana, Zacarías de.
Palabras clave:   Catecismos.
  Euskera Dialectos Gipuzkoa.
Issue Date to EMD: 1-Aug-2008
Publisher: Durango : [s.n.]
Description: Dialecto : texto en euskera occidental -- vizcaíno, variedad oriental
Reedición sobre texto del S. XVIII. Mantiene rasgos de esa época
S. XVIII -- Periodo : primer euskera moderno
Euskalkia : mendebalekoa -- bizkaiera, sortaldeko azpieuskalkia
Berrargitalpena
XVIII. md. -- Aroa : lehen euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2008
Rústica
URI: http://hdl.handle.net/10357/563
Other Identifiers: 26292
Descripción: 20 p.
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)