Izenburua: Ya está bien de tanta mariconada [Material gráfico]
Autores: Kakitzat
Palabras clave: Insumisión Carteles
Antimilitarismo Carteles
EMDrako sartzeko data: 6-May-2021
Argitalpena: [Bilbao]: [Kakitzat]
Deskribapena: Es un largo manifiesto que alude a la concentración de 87 insumisos vizcainos frente al Gobierno Militar
URI: http://hdl.handle.net/10357/60397
Katalogora joan: 438074
Zein bildumatan:Material gráfico de otros fondos de patrimonioAztertzeko edo ikertzeko baimendutako kopia, honako iturria aipatuz: Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Beste edozein erabileratarako baimena eskatu behar da. Kartelek egile-eskubideak izan ditzakete.