Izenburua: Infancia y juventud de Ernestina de Champourcin (1905-1923) / Ma. Dolores Esteban Cerezo
Beste izenburu batzuk: Sancho el Sabio
Autores: Esteban Cerezo, María Dolores
 Fundación Sancho el Sabio (Vitoria-Gasteiz)
Argitaratua: Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca = euskal kultura eta ikerketa aldizkaria Vitoria-Gasteiz:Fundación Sancho el Sabio,1991- N. 44 (2021), p. 178-198
Palabras clave: Champourcin, Ernestina de Biografías Artículos periodísticos
EMDrako sartzeko data: 8-Dec-2021
URI: http://hdl.handle.net/10357/63488
Katalogora joan: 444264
Zein bildumatan:Artículos en la revista "Sancho el Sabio"Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio