Title: Manual de conversación castellano-euzkera : con extensos vocabularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramática = Errdel-euskel-alkarrzketako idaztitxoa : izen, aldiz eta esakeren iztegiak, alkarisketak, idazkiak, esaera zarrak, iragarkiak, eta euzkel-iztitxoa / por Isaac López de Mendizábal / Lopez Mendizabal'dar Ixaka'k egiña.
Other Titles: Errdel-euzkel-alkarrizketako idaztitxoa.
Autores:  López Mendizábal, Isaac.
Palabras clave:   Euskera Enseñanza Métodos.
Issue Date to EMD: 23-Oct-2008
Publisher: Tolosa : López Mendizábal
Description: Dialecto : texto en euskera central -- guipuzcoano
S. XX -- Periodo : último euskera moderno
Euskalkia : erdialdekoa -- gipuzkera
XX. md. -- Aroa : azken euskara modernoa
Digitalización Vitoria-Gasteiz Fundación Sancho el Sabio 2008
URI: http://hdl.handle.net/10357/645
Link to the catalogue: 10515
Descripción: 371 p.
Appears in Collections:MonografíasOpen access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)