Title: 650 aniversario del Pacto de Arriaga [Material gráfico] : Álava pacta con el rey de Castilla : 1332-1982 = Arriaga'ko Itunbena 650gn urterokoa : Arabak Gastela'ko erregearekin itunduten du
Other Titles: Arriaga'ko Itunbena 650gn urterokoa : Arabak Gastela'ko erregearekin itunduten du
Issue Date to EMD: 16-Sep-2022Álava. Diputación Foral
Publisher: Vitoria: Diputación Foral de Álava
URI: http://hdl.handle.net/10357/67098
Link to the catalogue: 442124
Appears in Collections:Material gráfico de otros fondos de patrimonioCopy permitted for study or research purposes, citing the source: Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). For any other use, authorization must be requested. Posters may be copyrighted.