Title: Bazkun gaztezaroak nahi ditugu [Material grafikoa]
Other Titles: Bazkun gaztezaroak nahi ditugu [Material gráfico]
Autores: Komite Bazkunen Aldeko Gaztezaroak
Palabras clave: Movimientos sociales
Gizarte-mugimenduak
URI: http://hdl.handle.net/10357/70106
Origin repository: https://www.euskalmemoriadigitala.eus/handle/10357/68480
Link to the catalogue: 464272
Rights: Baliabidearen erabilera publikoa (hezkuntza edo ikerketa erabilerak, indarra duen legearen arabera, eta erabilera zabalagoetarako baimen berariazkoa eskatzen ahalko da), esteketan, erreprodukzioetan eta beste erabilera batzuetan, aipatu: | Uso público del recurso (usos educativos o de investigación de acuerdo con la ley vigente y se podrá requerir un permiso expreso para usos más amplios), en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Fondo bibliográfico de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). CC BY-NC-SA. Memoria Digital Vasca: https://www.euskalmemoriadigitala.eus/handle/10357/1
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Appears in Collections:Gizarte Mugimenduak = Movimientos Sociales [PEG001]