Title: Geu Gasteiz. 004. alea (1993 martxoa)
Issue Date to EMD: 1-Mar-1993
URI: http://hdl.handle.net/10357/70326
ISSN: 1133-0988
Link to the catalogue: 213783
Rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Baliabidearen erabilera publikoa (hezkuntza edo ikerketa erabilerak, indarra duen legearen arabera, eta erabilera zabalagoetarako baimen berariazkoa eskatzen ahalko da), esteketan, erreprodukzioetan eta beste erabilera batzuetan, aipatu: | Uso público del recurso (usos educativos o de investigación de acuerdo con la ley vigente y se podrá requerir un permiso expreso para usos más amplios). En enlaces, reproducciones y otros usos citar: Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz). Memoria Digital Vasca: https://www.euskalmemoriadigitala.eus/handle/10357/1
Appears in Collections:GEU Gasteiz : Gasteizko euskaldunon aldizkaria

Files in This Item:

Files in This Item:

File Description SizeFormat 
213783_1993_03_004.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open