Browsing by Author 6799

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1868Aita Gaspar Astete-en cristiñau doctrinia / Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana.Menéndez de Luarca, Gabriel, adic.; Delmas (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1899Aita Gaspar Astete-eren icasbide cristinaucorraren azalduera laburrac / Andres Iturzaeta eta Eguia, Ochandiano-co Arimazainac euzcaraz iminiac.Iturzaeta Eguía, Andrés, trad.; Soloaga (Durango), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1799Catecismo de la doctrina christiana / escrito por el P. Gaspar Astete ; y añadido, para su mayor declaracion... por el Lic. Don Gabriel Menendez de Luarca.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Manteli (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1904Cristabaren icasbide edo doctriña / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1800Cristau doctrina / Aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua ; eta orai euscaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango Valleco Parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Quintana (Elizondo), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1919Cristau doctrina / Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai euskaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango valleco parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Astete, Gaspar (S.I.)
1800Cristau dotriña : ceñetan eracusten baitire gure dede sanduco gauzaric bearrenac / Astetec erderaz ; eta orai Nafarroaco euscaratu izarrac adirazten duena erantsiric ateratcen du Pedro Antonio Añibarroc.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Rada (Pamplona), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1879Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo nagusico apaicen batzarre edo Congregracioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela, berrico [sic] euscarara itzulia.Cristóbal Pérez (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1905Cristauaren dotriña eguiazcoa / Aita Ripalda eta Astetec ipiñia ; eta Angel María Arcos berriro icustaldi bat eman eta gueitua erderaz ; eta Apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Arcos, Angel María (S.I.), adic.; Astete, Gaspar (S.I.); Elosu (Durango), imp.; Ripalda, Jerónimo de.
1911Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.Vizcarra Arana, Zacarías de.; Astete, Gaspar (S.I.)
1909Cristiñau doctrina / Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua ; eta guero Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera eban ; orain eusquerarara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbait gueyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz, diar dirian baiyezcoacaz.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Astete, Gaspar (S.I.)
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1914Doctriña cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1878Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juán de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; López (Tolosa), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1840Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñizuan euzqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1926Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz conpondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1932Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz conpondua ; ipini zuan euzqueraz Juan de Irazusta... eta añaditución Encarnacioco eta Eucaristiaco Misterioren esplicacioa ; baita ere confesio...Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)
1814Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz eguiña ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazuzta.Irazusta, Juan de, trad.; Astete, Gaspar (S.I.)