Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1891Azkueko Resurreción Maria[k] eratu ta biurturiko euskal-izkindea = Gramática eúskara formada y traducida por Resurrección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1909El baskuence facilitado : gramática bizkaina o método teórico práctico para aprender en poco tiempo el baskuence bizkaino / por Pablo de Zamarripa y Uraga.Astuy (Bilbao), imp.; Zamarripa Uraga, Pablo de.
1897Bein da betiko / Azkueko Resurrección Maria.Casa de Misericordia de Bilbao.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1825Bertzo berriac : unas canciones nuevas.Goitia (Gernika-Lumo), imp.
1894Bici bedi Jesus misiño santuetaraco cantaac, vizcaico eusqueran iminiac.Elosu (Durango), imp.
1750Bigarren articulubac dijo, Aen seme bacar Jesu Christo gure Jaunagan, cein concevidu izan zan Espiritu Santuben obraz, eta irugarrenac, Jaijo zala Santa Maria Virginiagandic... [Manuscrito].-
1929¡Bijar Doniane'ra! / [Otxolua'k (Garro'tarr Bernarta Mirena) idatzija ; Goiko (Goikoetxea'tarr Joseba Koldobika)'ren marrgerrkijak].Goicoechea Querejeta, José Luis, il.; Rementeria (Bilbao), imp.; Garro, Bernarta Mirena.
1927Biotza abeslari : (Bizkayeraz) / Maruri'tar Erramun.Raimundo de Maruri (O.F.M.Cap.)
1882Bizkaitar zarrak eta erromatarrak / Felipe de Arrese y Beitia ; [traducido al español por Antonio de Trueba].Trueba, Antonio de, trad.; Arrese Beitia, Felipe.
1700Bostgarren vicijo capitala da gulea... [Manuscrito].-
1907Catezismo laburra : Cristiñauaren dotriña laburtuaren lenengo zatiya ume chiquichuentzat Erromaco probinziyaco obispaduai aita santu Pío X.ac izentaua / biurtu dau bizcaico eusquerara Garita-Onandía-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1883Certamen literario : composiciones poéticas premiadas.Echegaray Corta, Carmelo de.; Arrese Beitia, Felipe.; Delmas (Bilbao), imp.
1750Christauba uso errazoescoera eltcen danean jaquin bear daben gauzena... [Manuscrito].-
1750Christaubari salvetaco necesario dirian lau gaucen artean, ceintzuc dirian, leenago esan dodana leguez, fedea, esperanza, caridadea, eta obra onac... [Manuscrito].-
1750Christinaduben excelencia eta dignidadea eta Cruce Santubena... [Manuscrito].-
1906Christiñau doctrinea : bizkaitarren euskeraz Agustin Cardaberaz-ek 1762garren hurtean agertua Iruñean Librugille Antonio Castilla-ren Echean da barriro argitara euskelzale bik emona.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Clave de temas : complemento del método práctico para aprender el euskera bizkaíno y gipuzkoano / por el Presbítero Resurrección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1919Congreso de Estudios Vascos : Oñate 1918.Congreso de Estudios Vascos (1o., 1918. Oñati)
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1895Cristinaubaren dotriniaren esplicacinua eusqueras / Martín de Arzadun.Elosu (Durango), imp.; Arzadun Ubidea, Martín de.