Izenburua: La Antroponimia vasca en la novela Paz en la guerra, de Miguel de Unamuno (1897) / Henrike Knörr.
Beste izenburu batzuk: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas.
Autores:  Knörr, Henrike.
Palabras clave: Unamuno, Miguel de. Paz en la guerra Crítica e interpretación.
EMDrako sartzeko data: 10-Sep-2015
URI: http://hdl.handle.net/10357/40605
Katalogora joan: 98921
Eskubideak: Sin licencia. CC. Copyright de los autores de los artículos y/o editores de la revista
Zein bildumatan:Capítulos de libros de otros fondos de patrimonio

Item honetako fitxategiak:

Item honetako fitxategiak:

Fitxategia Deskribapena TamainaFormatua 
na 98921.pdf3,19 MBAdobe PDFBistaratu/Ireki


Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio